Ośrodek badań klinicznych

Od 1995 r. w naszym prywatnym centrum medycznym prowadzimy badania kliniczne, a od 2018 r. stanowimy część największej w Polsce sieci ośrodków badań klinicznych (SMO) Pratia. Stworzyliśmy świetnie zorganizowany zespół oddanych pacjentom lekarzy-badaczy, wykwalifikowanych pielęgniarek i farmaceutów oraz energicznych i skrupulatnych koordynatorów. Stale modernizując zaplecze, zdobywając doświadczenie i doskonaląc nasza jakość, zwiększamy liczbę programów oraz pacjentów.

 Nie boimy się skomplikowanych badań, audytów czy inspekcji. Nasi pacjenci mogą być spokojni o swoje bezpieczeństwo podczas eksperymentalnej terapii, a firmy farmaceutyczne i CRO o rzetelność zgromadzonych danych. Stawiamy na specjalizację w badaniach klinicznych.  Chcemy, aby lekarze mogli skupić się na pacjentach i dokumentacji medycznej, zostawiając sprawy administracyjne wykwalifikowanemu personelowi działu badań klinicznych. Dzięki temu szczycimy się doskonałą rekrutacją i bardzo dobrymi ocenami audytorów i inspektorów, zarówno polskich jak i zagranicznych.  Poza doświadczonymi zespołami badawczymi posiadamy wyspecjalizowane działy do kontraktowania, inicjacji badania oraz rozliczania kosztów.

 Prowadzimy badania nie tylko dla wiodących firm farmaceutycznych i CRO, ale również dla wschodzących firm biotechnologicznych, nierzadko jako jedyny ośrodek w Polsce. Współpracujemy z partnerami z Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, Japonii, Korei Południowej.  Mamy swój udział w światowej rejestracji kilkunastu innowacyjnych leków, zwłaszcza w dziedzinie hematologii i reumatologii.

Zapraszamy do kontaktu

Sponsorów oraz Firmy CRO z propozycjami prowadzenia u nas badań klinicznych

Lekarzy z chęcią współpracy w charakterze badaczy lub przy kwalifikacji własnych pacjentów do naszych badań 

Pacjentów chcących skorzystać z nowoczesnych terapii w ramach badań klinicznych

Lek. med. Małgorzata Gerjatowicz-Osmańska

Dyrektor Zarządzający Pratia MCM Kraków
+48 602 432 542
malgorzata.gerjatowicz-osmanska@pratia.com

Lek. med. Anna Sawiec

Kierownik Ośrodka Badania hematologiczne i onkologiczne
+48 604 276 787 anna.sawiec@pratia.com

Edyta Kwiatkowska-Doniec

Kierownik Ośrodka Badania specjalistyczne
+48 603 185 855 edyta.kwiatkowska@pratia.com

Poznaj inne podmioty Grupy Neuca