pani

dr n. med. Katarzyna Krawczyk

  • W trakcie specjalizacji z hematologii
  • Doświadczenie w badaniach klinicznych fazy I-IV od 2012 roku
  • Współbadacz m.in. we wskazaniach takich jak: przewlekła małopłytkowość immunologiczna, PTCL, DLBCL, FLR MCL, CLL, NHL, FL, ALCL, HD, Transformacja Richtera (RT), CLL, ALCL, DBL, AFL, hematologiczne nowotwory złośliwe CLL/DLBCL/FL, CD37 NHL, Transformacja Richtera (RT), zaawansowane nowotwory limfocytów B, nowotwory komórkowe,

Poznaj inne podmioty Grupy Neuca