Kolejna pomyślna inspekcja FDA

22.02 zakończyła się tygodniowa inspekcja Food and Drug Administration dotycząca badania klinicznego prowadzonego przez Pratia MCM Kraków z prof. Wojciechem Jurczakiem jako Głównym Badaczem. Potwierdziła ona pełną zgodność naszych działań z zasadami Good Clinical Practice. To już siódma inspekcja, którą przeszliśmy pomyślnie. Mamy więc łącznie za sobą dwie inspekcje polskiego Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, dwie inspekcje japońskiego PMDA oraz trzy inspekcje amerykańskiej FDA. No major findings!

 

POTRZEBUJESZ DODATKOWYCH INFORMACJI ?

Poznaj inne podmioty Grupy Neuca