Przygotowanie

Przez wiele lat wypracowano ściśle przestrzegane w świecie standardy prowadzenia badań, tak aby uzyskane wyniki w Polsce miały taką samą wartość jak wyniki w USA, w pozostałych krajach Unii Europejskiej oraz innych krajach świata.

Przed rozpoczęciem badań konieczna jest zgoda Komisji Etycznych, które w Polsce działają przy Okręgowych Izbach Lekarskich i uczelniach medycznych. Członkowie tych komisji szczegółowo zapoznają się z proponowanymi warunkami przeprowadzenia badań skupiając się na stronie etycznej, doborze pacjentów, bezpieczeństwie i potencjalnych korzyściach dla biorących w nich udział chorych.

Po uzyskaniu zgody Komisji Etycznych i zarejestrowaniu badania w Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej w Warszawie lekarze z poszczególnych ośrodków badawczych uczestniczą w tzw. spotkaniu badaczy, w czasie którego są przygotowywani przez dział badań firmy farmaceutycznej do prowadzenia badania. Badanie rozpoczyna się od tzw. rekrutacji pacjentów, w czasie której mogą się oni zapoznać z wymogami uczestnictwa, potencjalnymi korzyściami, ale i również możliwymi działaniami niepożądanymi związanymi z nowym lekiem.

Po podpisaniu zgody na włącznie do badania u pacjenta wykonywanych jest szereg badań, np. RTG, USG, laboratoryjnych i innych i dopiero ich wyniki wraz ze stanem klinicznym jest podstawą zakwalifikowania do badania. Wtedy pacjent otrzymuje badany lek i okresowo jest szczegółowo badany na kolejnych wizytach.

tabletki_przebieg
POTRZEBUJESZ DODATKOWYCH INFORMACJI ?

Poznaj inne podmioty Grupy Neuca