Nadzór

W celu nadzorowania jakości prowadzonych badań klinicznych firma farmaceutyczna tworzy w poszczególnych ośrodkach zespół własnych ekspertów i monitorów lub wynajmuje osobną firmę specjalizującą się w nadzorowaniu badań klinicznych.

W praktyce to właśnie te firmy najczęściej kontrolują rzetelność i wiarygodność danych uzyskiwanych w poszczególnych ośrodkach.

Dodatkowo firma farmaceutyczna, a coraz częściej organy i różne agencje rejestrujące nowe leki, angażują również niezależnych od firm farmaceutycznych audytorów do wybiórczej i często niezapowiedzianej kontroli ośrodków badawczych.

Po ukończeniu badania wyniki z poszczególnych ośrodków są centralnie analizowane i powstaje raport końcowy badania, który jest podstawą rejestracji danego leku do użytku. W naszym ośrodku przeprowadzono ponad 30 audytów i 4 inspekcje (w tym 2 FDA), które zakończyły sie bardzo dobrymi ocenami.

Poznaj inne podmioty Grupy Neuca