Zespół

Nasz zespół to ponad 60 osób doświadczonych w prowadzeniu badań klinicznych.
Wszyscy ukończyli szkolenia GCP (zespół pielęgniarski dodatkowo szkolenia postępowania z materiałami biologicznymi IATA) i biegle posługują się językiem angielskim.

zespół / przychodnia MCM w Krakowie

BADACZE

To zespół ponad 20 najwyższej klasy specjalistów w swoich dziedzinach, w większości pracowników naukowych Collegium Medicum UJ, dbających na co dzień prawidłowe włączenie pacjentów do badania oraz ich bezpieczeństwo podczas prowadzonych eksperymentalnych terapii. Nasi badacze mają na koncie wiele publikacji, w tym publikacji rejestracyjnych nowych leków. Zawsze chętnie służą sponsorom radą przy projektowaniu kolejnych badań klinicznych.

spotkanie biznesowe / przychodnia MCM w Krakowie

KOORDYNATORZY

To lekarze oraz osoby z medycznym lub pokrewnym wykształceniem, zajmujący się stroną administracyjną badań klinicznych zgodną z protokołem badania, z zasadami GCP oraz zaleceniami Sponsora i CRO.

Każde badanie kliniczne prowadzone w MCM ma swojego Kierownika Badania, który stale monitoruje jakość pracy zespołu, aby dostarczone dane były spójne i wiarygodne.

Zespół koordynatorów medycznych, administracyjnych oraz asystentów bierze na siebie codzienny trud przygotowania każdej wizyty pacjenta i prowadzenia dokumentacji badania. Nasi Koordynatorzy są doświadczeni w pracy z wieloma dostępnymi systemami eCRF, IVRS oraz e-Diary.

personel medyczny / przychodnia MCM w Krakowie

PIELĘGNIARKI

Pielęgniarki pracujące w Pratia MCM Kraków to absolwentki Collegium Medicum UJ, które raz w roku uczestniczą w szkoleniu   z Zaawansowanych Zabiegów Reanimacyjnych. Opiekę nad pacjentem wykonują z niezwykłą starannością i dbałością            o komfort pacjenta, który jest dla nich najważniejszy.

Profesjonalizm w pracy w Badaniach klinicznych oparty jest na regularnym pogłębianiu wiedzy - absolwentki studiów podyplomowych - „Badania kliniczne – metodologia, organizacja i zarządzanie”oraz cyklicznie odnawianych szkoleniach z zakresu GCP i IATA.

Pratia MCM Kraków jest ośrodkiem, w którym istnieje funkcja pielęgniarki koordynującej - osoby, która jest wsparciem dla badacza i koordynatora                 w prowadzeniu badania, przygotowaniu i uczestnictwie               w audytach i inspekcjach.

 

farmaceuta / przychodnia MCM w Krakowie

FARMACEUCI

Farmaceuci to zespół pod kierownictwem magistra farmacji odpowiada za prawidłowość przechowywania i wydawania produktów badanych oraz leków pomocniczych, jak również za przygotowanie leków w komorze laminarnej w warunkach jałowych.

BIURO

BIURO

Wykwalifikowana grupa specjalistów odpowiadających za kontraktowanie, przygotowanie dokumentów do submisji, start-up ośrodka oraz rozliczanie badań klinicznych.

Ich doświadczenie zapewnia dokładność i krótkie terminy realizacji tych zadań.

Poznaj inne podmioty Grupy Neuca